cyfansoddwyr cymru - composers of wales
aelodau - members
• rhestr aelodau
• list of members

• cysylltwch â ni
• contact us
ymaelodi - joining
• manteision ymaelodi
• benefits of membership

• ceisiwch am aelodaeth
• apply for membership

• cysylltwch â ni
• contact us
cylchlythyr - newsletter
• cylchlythyr
• newsletter

• cysylltwch â ni
• contact us
dolenni - links
• dolenni allanol
• external links

• cysylltwch â ni
• contact us
hysbysebion - notices
• digwyddiadur
• diary of events
• hysbysiadau
• notices
• cysylltwch â ni
• contact us
mewnol - internal
• Mewngofnodi
• Log in


Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Dafydd Bullock was born in Llanberis, Gwynedd, Cymru (Wales). He has lived in Luxembourg since 1983, taking Luxembourg nationality in 2012.

A composer, conductor, arranger and teacher, he graduated in Music (University of Manchester and the Royal Northern College of Music, 1971 - 1976) where he studied with George Hadjinikos, and took a Master's Degree in International Relations (University of Sussex, 1981 - 1983). In 1993 and 1994 he won first prizes at the National Eisteddfod of Wales, and in 1995 he was honoured in Wales by admission to the highest Order of the Gorsedd of Bards. He was made a Fellow of the Royal Society of Arts in 2005.

His compositions include 22 symphonies, 18 symphonic poems, 2 operas,2 Requiems, 2 Mass settings, a Missa Brevis, an oratorio, 18 string quartets, eight trios and other chamber music and many songs and pieces for piano. He has written scores for two films.

Works have been published in the British Isles by Cwmni Gwynn, Curiad and Bardic Edition, in Belgium by Alain Van Kerckhoven Editeur, in the USA and in Luxembourg by Music Enterprise and Double You. He has made twenty-five CDs to date, with SAIN (Wales), AVK (Belgium) and LakeSound. His music has been performed and listened to and broadcast in over 140 countries, including Japan, China, USA, Brazil and Colombia as well as widely within Europe.

Dafydd Bullock has a particular relationship with Prague: his Second Symphony was given its world premiere by Musici de Praga during the 1996 Prague Spring Festival and the Third Symphony, again in Prague, on St. Valentine's Day, 1997. The third and fourth String Quartets were also recorded in Prague (Becher Quartet) as were the complete works for Cello and Piano (Jindrich Ptacek) and five Trios. More recently, Virtuosi di Basso, the twelve solo celli of the Czech Philharmonic Orchestra have recorded and performed music especially written for them. Recently he premiered his Requiem for Jan Palach in Luxembourg and in Prague.
Cafodd Dafydd Bullock ei eni yn 1953 yn Llanberis, Gwynedd. Mae'n gyfansoddwr, arweinydd, trefnydd ac athro a raddiodd mewn Cerddoriaeth (Prifysgol Manceinion a'r Royal Northern College of Music, - Maestro George Hadjinikos - 1971 - 1976) cyn dilyn Gradd Feistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol (Prifysgol Sussex, 1981 - 1983). Yn 1993 a 1994 enillodd wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, ac yn 1995 cafodd ei urddo â'r Wisg Wen gan Orsedd y Beirdd. Fe'i gwnaed yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA) yn 2005.

Ymhlith ei gyfansoddiadau y mae 22 symffoni, cylch o 18 cerdd symffonig, 2 opera, 2 Offeren dros y Meirw, 2 osodiad ar gyfer Offeren, Missa Brevis, oratorio, 18 pedwarawd llinynnol a cherddoriaeth siambr arall a llawer o ganeuon a darnau ar gyfer y piano. Cyfansoddodd y sgôr ar gyfer 2 ffilm.

Cyhoeddwyd gweithiau ganddo yng ngwledydd Prydain gan Gwmni Gwynn, Curiad a Bardic Edition, yng Ngwlad Belg gan Alain Van Kerckhoven Editeur, yn Lwcsembwrg gan Music Enterprise a Double You a chan Lyon a Healy West yn Utah a Crane Music yng Nghaliffornia yn yr Unol Daleithiau. Hyd yma y mae wedi gwneud 25 o gryno-ddisgiau, gyda SAIN (Cymru), AVK (Gwlad Belg) a LakeSound. Cafodd ei gerddoriaeth ei pherfformio a'i darlledu mewn nifer o wledydd, gan gynnwys Japan, China, Brasil a Cholombia yn ogystal â llawer yn Ewrop.

Mae gan Dafydd Bullock berthynas arbennig gyda Phrâg: perfformiwyd ei Ail Symffoni am y tro cyntaf erioed gan Musici de Praga yn ystod Gwyl Wanwyn Prâg 1996 a'r Drydedd Symffoni, eto ym Mhrâg, ar Ddydd Gwyl Sain Folant, 1997. Fe gafodd y trydydd a'r pedwerydd Pedwarawd Llinynnol hefyd eu recordio ym Mhrâg (Pedwarawd Becher) yn ogystal â'r gweithiau cyflawn ar gyfer Sielo a Phiano (Jindrich Ptacek) a phum Thriawd. Yn fwy diweddar, bu Virtuosi di Basso, deuddeg sielo unigol Cerddorfa Ffilharmonig Tsiecoslofacia yn recordio a pherfformio cerddoriaeth a ysgrifennwyd yn arbennig ar eu cyfer.