cyfansoddwyr cymru - composers of wales
aelodau - members
• rhestr aelodau
• list of members

• cysylltwch â ni
• contact us
ymaelodi - joining
• manteision ymaelodi
• benefits of membership

• ceisiwch am aelodaeth
• apply for membership

• cysylltwch â ni
• contact us
cylchlythyr - newsletter
• cylchlythyr
• newsletter

• cysylltwch â ni
• contact us
dolenni - links
• dolenni allanol
• external links

• cysylltwch â ni
• contact us
hysbysebion - notices
• digwyddiadur
• diary of events
• hysbysiadau
• notices
• cysylltwch â ni
• contact us
mewnol - internal
• Mewngofnodi
• Log in


Welcome!
Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales is a professional association. We aim to serve all the composers of Wales, both professional and students, in all genres of music, with associate membership for supporting organisations and individuals. We are a bilingual organisation, and our membership, based all over Wales, is building steadily.

Croeso!
Sefydlwyd Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales fel corff i gynrychioli holl gyfansoddwyr Cymru, yn broffesiynol ac yn fyfyrwyr, ym mhob cangen o gerddoriaeth, gydag aelodaeth gysylltiol i bersonau a chyrff sydd am ein cefnogi. Cymdeithas ddwyieithog ydym ni, a'n haelodaeth yn dod o bob rhan o Gymru, ac yn cynyddu'n gyson.