Back to newsletter list/Yn ôl i restr y cylchlythyron
Cylchlythyr/Newsletter 42 Date/Dyddiad: January 23/01/2012
Newsletter 42

Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales Newsletter 42
January 2012

From the Editor
January is often a bleak month for news, but this year we are very glad to offer our sincere congratulations to John Metcalf on his being appointed a member of the Order of the British Empire (MBE) in the 2012 New Year Honours List for services to music.

Christmas with its own well-loved music is behind us now, and it is strange how quickly the New Year takes over our consciousness. There are new beginnings however, and by the end of January most music institutions have their concert programmes in full swing, and as you see further on, we have news of performances of members' music.
The season is full of promise! Please read on!
Enid Luff
Cylchlythyr 42

Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales Cylchlythyr 42

Ionawr 2012

Oddiwrth y Golygydd

Mis tlawd iawn am newyddion yw mis Ionawr gan amlaf. Y flwyddyn yma, fodd bynnag, fe hoffem gynnig llongyfarchiadau calon i John Metcalf ar ei etholiad i Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (sef MBE), yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd (New Year's Honours List) 2012, am ei wasanaeth i gerddoriaeth..

Mae'r Nadolig heibio nawr, ynghyd â'i mor gerddoriaeth annwyl i bawb, a rhyfedd yw meddwl mor sydyn y try ein meddyliau ymlaen at y Flwyddyn Newydd. Mae cymaint yn cychwyn o'r newydd – erbyn diwedd Ionawr mae ymron pob rhaglen cyngerdd wedi ail-gychwyn. Wrth daro golwg ymlaen fe welwch bydd sawl perfformiad o waith ein haelodau yn y dyfodol agos.

Mae'r tymor yn llawn addewid – darllennwch ymlaen!
Enid Luff

From the Committee

The committee are keen for all our members to understand how important to us all the Composers of Wales website is. The Committee is working hard to plan the future development of the site, to be of maximum relevance to our members, and as a means of attracting new members. Your page is there for you to use, to put up your own news, as only you can do - and so help to get your own work known as well as raise the profile of Composers of Wales.
Oddiwrth y Gweithgor

Mae'r Gweithgor yn awyddus i bob aelod sylweddoli mor bwysig i bawb ohonnom yw gwefan Cyfansoddwyr Cymru, a'i chefnogi. Mae'r Gweithgor yn frwd i gynllunio datblygiad y wefan yn y dyfodol, fel ei bod yn rhoi pob cefnogaeth i'n haelodau presennol tra'n denu aelodau newydd. Mae eich tudalen chwi yno i chwi ei defnyddio, i gyhoeddi eich newyddion arbennig chwi eich hunan. Fel yna, nid yn unig y byddwch chwi yn elwa, ond bydd Cyfansoddwyr Cymru yn cael cyhoeddusrwydd yn ogystal – er budd pawb!
Sonic Arts Network

The Case for Reviving the Sonic Arts Network in the UK

1.Challenging the status quo of music culture by raising and broadening the cultural bar, thereby engaging and recognising the avant-garde as a valued, and thereby justified, alternative participant and contributor to the social, educational, intellectual cultural and musical health and wellbeing of society in its own right.

2.Supporting alternative opportunities for engaging creative changes with imaginative challenges of digital technology.

3.Recognising the cultural value of alternative genre including minorities for sustaining and maintaining a viable and dynamic cultural environment.

4.Recognising the cultural, intellectual and social consequences of a an inclusive economic-led mindset of a narrowing commercially based and subsidised culture

5.Provision of opportunities for cultural articulation and choice available now and in the future from new sonic instruments and repertoire.

6.Developing progressive attitudes and experience of all electronic music genre about the purpose and function of cultural perceptions and strategies for new intelligent listening audiences.

7.Widening and raising cultural educational challenge from technological advance by embracing the full range of new sound based music hardware/software for sound, sound and image/design genre.

8.Supporting new opportunities by providing electronic music composers and sound artists with alternatives from pervasive/invasive over-subscribed the status quo.

9.Responding acoustically, environmentally and aesthetically by interfacing the shrinking world view with the expansive universal world of sound.

10. Challenging regressive public attitudes to sonic art music by a sustained program of listening with new ears, starting in the kindergarten.

David Lloyd-Howell
Sonic Arts Network

Rhesymau dros adnewyddu'r Sonic Arts Network yn y DU

Cychwynnodd y Sonic Arts Network ym 1979 yn Llundain. Y bwriad oedd hyrwyddo recordiadau o waith yr aelodau mewn gwyliau cerdd a chyngherddau, yma yn y DU a thramor. Ac hefyd i gynnal gwyl gerdd f.ynyddol unai yn Llundain, neu yn theatr sain Prifysgol Birmingham, o'r enw BEAST (sef Birmingham Electroacoustic Sound Theatre). Adeilad arbennig oedd hwn, adeiladwyd at y pwrpas gydag uchelseinydd aml-sianel I berfformio cerddoriaeth acwsmatig (a dedicated purpose build location as a multi-channel/loudspeaker diffusion venue of acousmatic music).

Pwrpas Sonic Arts Network [SAN] oedd hyrwyddo pob cerddoriaeth electronig, boed electroacwstig, acwsmatig, electronics byw neu gyfryngau cymysg (mixed media) ar gyfer arddangosfeydd ayyb. 'Roedd ganddynt gylchgrawn rheolaidd a chylchlythyr, a blog ar-lein o'r enw Diffusions.

Diflannodd SAN fel canlyniad sefydlu Sound and Music yn Llundain tua phum mlynedd yn ôl. (Mae fy aelodaeth i yn dyddio o 1981.)

Os am ei atgyfodi, rhaid dilyn y llwybr a ganlyn:

Trwy herio y byd cerddorol sydd ohonni heddiw drwy ehangu ei gynnwys, fel ei fod yn amgyffred ac yn cyfiawnhau'r avant-garde fel aelod gwerthfawr o'n cymdeithas, sy'n cael ei dderbyn ac yn cyfrannu tuag at ein bywyd cymdeithasol, ac ym myd ein deall a'n haddysg.
Trwy ymgymryd â chyfleusterau amgen i'n galluogi i ymateb i newidiadau creadigol drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

Trwy gydnabod gwerth diwylliannol maesydd amgen, a hynny gan gynnwys lleiafrifoedd, er mwyn creu a chadw amgylchfyd meddyliol byw.

Trwy gydnabod canlyniadau diwylliannol, meddyliol a chymdeithasol cul-feddwl economaidd a fo'n glynu wrth werthoedd masnachol yn unig.

Trwy gynnig cyfle i ni glywed fel pe tae leisiau newydd, nawr ac yn y dyfodol, yn perthyn I offerynnau a repertoire sonig newydd.

Trwy hybu gwerthfawrogiad o'r iaith gerddorol electronig, a thrwy ddeall pwrpas a gweithrediad agweddau meddwl gwahannol ddiwylliannau, er mwyn creu cynulleidfaoedd a fyddai'n deall ac yn gwrando.

Trwy ehangu defnydd technoleg mewn addysg, gan ddefnyddio holl adnoddau caledwedd a meddalwedd cerdd i gynhyrchu sain a delwedd yn y dull newydd.

Trwy fynnu defnyddio holl amrywiaeth y caledwedd a'r meddalwedd hwn i gynhyrchu sain, delwedd a dyluniad.

Trwy ddarparu cyfansoddwyr a pherfformwyr ym maes cerddoriaeth electronig a all gynnig dewis arall heblaw cynnigion cyfarwydd y byd sydd ohonni heddiw.

Trwy ymateb yn acwstig, yn amgylcheddol ac yn esthetig drwy fynnu dod â'r cul-feddwl cyfoes wyneb yn wyneb â byd mawr cyfoethog cyfanfyd sain.

Trwy herio gelyniaeth y cyhoedd tuag at gerddoriaeth sonig, trwy ddatblygu rhaglen o wrando gyda chlustiau newydd, gan gychwyn yn y dosbarth babanod.

David Lloyd-Howells
News

from Richard Williams

My fanfare for the Colchester “Firstsite' Centre was selected (one of eight) for live performance at the opening of the art gallery.
The 8 selected fanfares were played on Dec.17th, one on each hour starting at 10 am. They were promised to be posted on u-tube afterwards. It would be interesting to know at what point a fanfare becomes a piece of music. The competition asked for up to 2 minutes but mine is only about half a minute. I had previously entered this very fanfare in the National Eisteddfod where it was criticised for being too short.

from Andrew Powell

Firstly, I was very honoured to be proposed (by Enid Luff), and elected, as the new Chairman of CC/CW, and look forward to working with you all to try to improve the lot of composers.
I have just been back in Abbey Road Studios (on 21st December) with the Philharmonia Orchestra and Elin Manahan Thomas, recording various new works, some co-written with Adrian Munsey, and one with Menna Elfyn - the "Hwiangerdd" from the cantata which Menna and I co-wrote last year - a commission funded by the Arts Council of Wales & PRS Foundation - "Y Dyn Unig", based on the story of "Red Lady of Paviland."
I have also finally finished the piece I have been writing for contra-bassoon and live electronics for my old friend and colleague from the live electronics group "Intermodulation".

from Enid Luff

My orchestral piece At Crack of Winter will be played by the Academic Orchestra of the University of Würzburg, Germany. There will be two performances, one on Feb. 2nd at Bad Kissingen, and the second on Feb. 12th at the Hochschule für Musik, Würzburg. The conductor will be Markus Popp.

I am also excited that a CD of my music, for both solo piano and chamber group, which was recorded at the Ty Cerdd studio in the autumn of 2010, will soon be into production, courtesy of Ty Cerdd. More news to follow - or, to coin a phrase, watch this space!

from Brian Noyes

My orchestral piece Shadows of Memory will be rehearsed by the BBC NOW at the Welsh Composers' Showcase at Hoddinott Hall, Cardiff Bay, on Wednesday 1st and Thursday 2nd February 2012.

Brian sends the following programme note:
Shadows of Memory uses music from a larger composition which is based upon the prose text, The Journey by John Clare, which itself forms the central act of a proposed chamber opera. This text is dynamic, but crucially exposes the poet’s increasing tiredness, deteriorating mental capacities, and his tense homecoming, so I set myself the compositional task of writing an instrumental piece, which gradually slowed down, yet retained it's momentum and climactic effect.
Shadows of Memory - uses the same music: a repeated note/chord figure; a fanfare figure; a scalic motif (g# a b c); and a sforzando tutti chord which reappears, sometimes suddenly, sometimes as part of the narrative, marking the slowing process, and acting like the black lines in a Mondrian painting, demarcating the sections but being integral to the compositional process. The music is, then, a distant shadow of Clare's poignant text, but may be perceived as the result of my memory, of my previous composition, a memory of another (Clare's) memory, a shadow of a memory.

from Hilary Tann

Shakkei, the oboe concerto premiered at the 2008 Presteigne Festival, has been selected for the North American Saxophone Alliance 2012 Biennial Conference in Tempe, Arizona, March 15. Susan Fancher will be the soprano saxophone soloist. Two new works will be premiered in March: "Contemplations 8, 9" (SSA) by Cappella Clausura, March 17, and "Between Sunsets" (soprano, piano), a song cycle based on texts by E. E. Cummings, by the Beaudette-Strempel Duo, in an all-Tann concert on March 29, as part of the 2012 Eastman School of Music Festival of Women in Music, USA.

from Gillian Stevens

Dylan Fowler and I are working on a project with 3 story tellers (Ben Haggerty, Pomme Clayton and Hugh Lupton) on Grimm's fairy tales, composing, improvising and arranging music for performances in 2012.
I have funding from Wales Arts International to travel to Finland for a recording of my kantele concerto in Haapavesi next Autumn.
Newyddion

Nawfed Gystadleuaeth Gyfansoddi Ryngwladol "Citta' di Udine" (2012)

Mae rheolau ac amodau'r gystadleuaeth hon ar gael 'nawr. Am ragor o wybodaeth, ewch i: 
http://www.taukay.it/en/index.html
Dyddiad cau: Mawrth 31, 2012. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: competition@taukay.it

oddiwrth Richard Williams
Cafodd fy ffanffar ar gyfer y gystadleuaeth yn y Firstsite Gallery yn Colchester ei ddewis i'w berfformio yn y seremoni agoriadol.

Chwarewyd yr wyth ffanffar dewisiedig ar Ragfyr 17, un bob awr, gan gychwyn am ddeg y bore. Fe fyddai'n ddiddorol gwybod pryd yn union mae ffanffar yn troi'n ddarn o gerddoriaeth. Gofynnai amodau'r gystadleuaeth am ddim mwy na dau funud – dim ond hanner munud oedd hyd fy ffanffar i. 'Roeddwn eisoes wedi ei yrru i mewn i gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ond cafodd ei feirniadu am fod yn rhy fyr.

oddiwrth Andrew Powell

Yn gyntaf, derbyniais anrhydedd fawr iawn trwy gael fy enwebu (gan Enid Luff), a'm hethol, yn Llywydd newydd Cyfansoddwyr Cymru. ' rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chwi oll i geisio gwella byd cyfansoddwyr.

Bum yn ôl yn ddiweddar yn yr Abbey Road Studios (ar Ragfyr 21) gyda'r Philharmonia Orchestra ac Elin Manahan Thomas, yn recordio rhai darnau newydd - rhai a gyfansoddwyd ar y cyd gydag Adrian Munsey, ac un gyda Menna Elfyn, sef yr "Hwiangerdd" o'r Gantata a gyfansoddodd Menna a minnau ar y cyd y flwyddyn ddiwethaf. Comisiwn oedd hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r PRS Foundation, sef "Y Dyn Unig", wedi ei seilio ar hanes dynes goch Paviland: “the Red Lady of Paviland."

Llwyddais hefyd i orffen y darn fum i'n ei gyfansoddi i faswn dwbl ac electroneg fyw, i'm hen gyfaill a chyd-weithiwr o'r grwp electroneg "Intermodulation".

oddiwrth Enid Luff

Fe chwareuir fy narn cerddorfaol At Crack of Winter ym mis Chwefror gan Gerddorfa Academig Prifysgol Würzburg, yn yr Almaen. Bydd dau berfformiad, un ar Chwefror 2 yn Bad Kissingen, a'r ail ar Chwefror 12 yn yr Hochschule für Musik yn Würzburg, dan arweiniad Markus Popp.

Ar hyn o bryd 'rwy'n cyfansoddi darn ar gyfer yr grwp Still Life with Guitar (ffliwt, fiola,a gitar), o'r enw Journey.

Mae'n bleser hefyd cael cyhoeddi y bydd CD o'm cerddoriaeth, i biano ac i grwp siambr, yn ymddangos yn fuan dan nawdd Ty Cerdd. Recordiwyd hwn yn stiwdio Ty Cerdd yn ystod hydref 2010. Rhagor o wybodaeth gyda hyn!

oddiwrth Brian Noyes

Bydd fy narn cerddorfaol Shadows of Memory i'w glywed yn ystod rihyrsal gyhoeddus Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dydd Mercher a dydd Iau Chwefror 1 a 2, 2012, yn y Ganolfan Mileniwm, Bae Caerdydd. Bydd cyfansoddwyr cyfoes eraill ar y rhaglen hefyd - gweler www.bbc.co.uk/orchestras/bbcnow.

Nodyn am Shadows of Memory:
Mae'r darn hwn yn defnyddio cerddoriaeth oedd yn rhan o ddarn blaenorol, mwy sylweddol, seiliedig ar destun rhyddieithol John Clare, The Journey (hwnnw hefyd yn ran o opera siambr arfaethiedig). Testun llawn bywyd yw hwn, ac eto'n cyfleu blinder corff a meddwl y bardd, a'i ddychweliad prudd tuag adref. Ceisiais felly, fel cyfansoddwr, greu darn offerynnol oedd yn arafu'n gyson, ac eto'n cadw ei hwb ymlaen, ac yn gyrru am ei nod.
Mae patrwm tebyg i'w weld yn Shadows of Memory – defnyddia'r un gerddoriaeth fwy nag unwaith, gan ail-adrodd alaw a chytgord, neu ffanffar, neu ran o raddfa (g# a b c); a chord sforzando tutti gaiff ei ail-adrodd dro ar ôl tro, weithiau'n sydyn, weithiau fel rhan o'r stori, gan olrhain y broses o arafu. Mae'n cyferbynu i'r llinellau duon yn narluniau Mondrian, yn gwahannu'r rhaniadau, ac eto'n rhan anhepgor o'r broses o greu'r darn. Dyna felly yw'r gerddoriaeth hon, cysgod o destun pwerus John Clare, yn tarddu o'm cof innau, yn y darn gyfansoddais gynt, atgof o atgof arall o eiddo John Clare – cysgod atgof, The Shadow of a Memory.

oddiwrth Hilary Tann

Cafodd Shakkei, y consierto i obo gafodd ei berfformiad cyntaf yng Ngwyl Llanandras yn 2008, ei ddewis ar gyfer cynhadledd ddwyflynyddol 2012 y North American Saxophone Alliance yn Tempe, Arizona, ar Mawrth 15. Yr unawdydd ar y soprano sacsoffon fydd Susan Fancher. Bydd dau ddarn newydd yn cael eu perfformiad cyntaf ym mis Mawrth: "Contemplations 8, 9" (SSA) gan Cappella Clausura, Mawrth 17, a "Between Sunsets" (soprano a phiano), cylch o ganeuon, y geiriau gan E. E. Cummings, gan y Beaudette-Strempel Duo, mewn cyngerdd o'm cerddoriaeth i yn unig ar Fawrth 29. Bydd hwn yn rhan o Wyl Merched mewn Cerddoriaeth 2012, USA, gan yr Eastman School of Music.

oddiwrth Gillian Stevens

Mae Dylan Fowler a minnau yn gweithio ar brosiect gyda thri storîwr (Ben Haggerty,
, Pomme Clayton a Hugh Lupton) ar chwedlau Grimm, yn cyfansoddi, chwarae ar fyr-fyfyr, a threfnu cerddoriaeth ar gyfer achlysuron yn ystod y flwyddyn hon.

Derbynniais arian gan Wales Arts International i deithio i'r Ffindir ar gyfer recordiad o'm consierto i kantele yn Haapavesi yn yr hydref.
Forthcoming events

(courtesy of Peter Reynolds)
27 Jan. Madeleine Mitchell. Contemporary British violin music. Details on RWCMD website

1-2 Feb. BBC NOW Workshops at HH. details on their website

4 March. Still Life with Guitar. Cardiff Museum. 1pm?? (details from Mike McCartney)

6 March. New Music Players. Cardiff University @ 7pm. details on their website

22 March: Welsh Sinfonia. RWCMD. includes John Hardy premiere. Details on RWCMD website

24 March. Young Composer of Dyfed 2012 Showcase Concert with the Brodowski Quartet. Rhossygilwyn, Cardigan.
Digwyddiadau

(trwy garedigrwydd Peter Reynolds)
Ion 27 Madeleine Mitchell (ffidil): darnau gan Nyman, Montague, Powers, ac Osborne
1-15pm yn Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Darma Cymru. Andrew Ball, piano. Gweler y wefan: www.rwcmd.ac.uk

Chwe 1-2 Cerddorfa Genedlaethol Cymreig y BBC: Dyddiau Cyfansoddwyr yn Neuadd
Hoddinott Hall,Canolfan Mileniwm Cymru, gyda chyngerdd am 7yh ar yr 2il.
Gweler www.bbc.co.uk/orchestras/bbcnow

Maw 4 Datganiad yn Amgueddfa Caerdydd gan Still Life with Guitar (fiola, ffliwt, gitar).
1pm Darnau newydd gan Peter Reynolds (Beiliheulog, i driawd) a Thomas Morgan
(The Moon and the Yew Tree, i driawd), gyda Friedrich Burgmuller (Trois
Nocturnes, fiola, gitar) a Joseph Kreutzer (Grand Trio, op.16).

Maw 6 Datganiad ym Mhrifysgol Caerdydd gan y New Music Players. Darnau gan
7pm James Wood, Ed Bennett, Jo Cutler, Ed Hughes, Arlene Sierra, gan gynnwys
darnau gan gyfansoddwyr o fyfyrwyr. Gweler www.cardiff.ac.uk

Maw 15 North American Saxophone Alliance 2012 Biennial Conference yn Tempe,
Arizona, USA : Shakkei, gan Hilary Tann (consierto i'r obo, premiere yn 2008
yng Ngwyl Llanandras. Susan Fancher, soprano sacsoffon.

Maw 19-24 Young Composer of Dyfed 2012. Preswyliad gyda Phedwarawd Brodowski yn Rhosygilwyn, yng Ngheredigion. Bydd cyngerdd ar ddiwedd y Preswyliad dydd
Iau, Mawrth 24. Gweler www.ymmd.org.uk

Maw 22 Cyngerdd gyda'r Welsh Sinfonia, yn cynnwys darn newydd gan John Hardy.
Gweler isod, ac yn www.rwcmd.ac.uk
Listings

Feb 2 Enid Luff: At Crack of Winter, for Orchestra. Academic Orchestra of
7-30pm Würzburg University, at the Regentenbau, Bad Kissingen, Germany. Cond. Markus Popp.

Feb 12 Enid Luff: At Crack of Winter, for Orchestra. Academic Orchestra of
5-30pm Würzburg University, at the Hochschule für Musik, Würzburg, Germany.
Cond. Markus Popp.

Mar 4 Peter Reynolds: Beiliheulog, for flute, viola, guitar (premiere). Still Life with
1pm Guitar, Cardiff Museum.

Mar 15 Hilary Tann: Shakkei, concerto for oboe. Susan Facher, soloist, North American
Saxophone Alliance 2012 Biennial Conference, Tempe, Arizona, USA.

Mar 17 Hilary Tann: Contemplations 8, 9 (SSA), played by Cappella Clausura.

Mar 29 Hilary Tann: Between Sunsets (soprano, piano), a song cycle based on texts by
E. E.Cummings. Beaudette-Strempel Duo, in an all-Tann concert. Eastman
School of Music, USA, Festival of Women in Music, 2012.

Mar 22 John Hardy: Night Flight. Welsh Sinfonia, in the Dora Stoutzker Hall, Royal
7pm Welsh College of Music and Drama, Cardiff. Cond. Mark Eager.
(Preconcert chat at 6-30pm).
Rhestrau

Chwe 2 Enid Luff: At Crack of Winter, i Gerddorfa. Cerddorfa Academaidd Prifysgol
7-30pm Würzburg, Regentenbau, Bad Kissingen, yr Almaen. Arweinydd: Markus
Popp.

Feb 12 Enid Luff: At Crack of Winter, i Gerddorfa. Cerddorfa Academaidd Prifysgol
5-30pm Würzburg, Hochschule für Musik, Würzburg, yr Almaen. Arweinydd: Markus Popp.

Maw 4 Peter Reynolds: Beiliheulog, i ffliwt, fiola, a gitar(premiere). Still Life with Guitar,
Amgueddfa Caerdydd

Maw 15 Hilary Tann: Shakkei, consierto i'r obo. Unawdydd: Susan Facher. North
American Saxophone Alliance 2012 Biennial Conference, Tempe, Arizona, USA.

Maw 17 Hilary Tann: Contemplations 8, 9 (SSA), Cappella Clausura.

Maw 29 Hilary Tann: Between Sunsets (soprano, piano), cylch o gerddi, ar geiriau gan
E. E.Cummings. Beaudette-Strempel Duo, cyngerdd o gerddoriaeth Hilary Tann
yn unig. Eastman School of Music, USA, Festival of Women in Music, 2012.

Maw 22 John Hardy: Night Flight. Welsh Sinfonia, yn Neuadd Dora Stoutzker, Coleg
7pm Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Arweinydd: Mark Eager.
(Sgwrs cyn y cyngerdd am 6-30pm).


THE DEADLINE FOR THE NEXT ISSUE will be March 31st. Please send any news items and contributions of any kind to the Editor, Enid Luff, at enid.luff@gmail.com.
Late information, for the listings only, will be accepted later at the Editor’s discretion.

PLEASE NOTE: Views expressed in any part of this Newsletter are those of the writer only, and do not necessarily represent those of Cyfansoddwyr Cymru/Composers of Wales.


DALIER SYLW: DYDDIAD CAU y rhifyn nesaf yw . . . . Gyrrwch unrhyw newyddion neu gyfraniadau, gan gynnwys manylion am gyhoeddiadau neu CDau , at Enid Luff, os gwelwch yn dda, e-bost: enid.luff@gmail.com . Cynhwysir gwybodaeth hwyr, ar gyfer y rhestrau yn unig, yn ôl dyfarniad y Golygydd.

SYLWER HEFYD: Mae unrhyw farn a fynegir yn unrhyw ran o’r Cylchlythyr hwn yn perthyn i’w hawdur yn unig. Nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli safbwynt Cyfansoddwyr Cymru/ Composers of Wales.
Gall rhai llythyrau at y Golygydd gael eu golygu neu eu byrhau.
Reference

members’ websites

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Ben Heneghan www.heneghanlawson.com
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Malcolm Jones www.http://uk.music-jobs.com/cv/maljomusic
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Owain Llwyd www.owainllwyd.com
Ian lawson www.heneghanlawson.com
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Brian Noyes www.briannoyes.co.uk
Christopher Painter www.christopherpainter.co.uk/4556.html
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk
Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.musicnow.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Rhian Samuel www.stainer.co.uk/samuel.html and
www.city.ac.uk/music/staff/rsamuel.html
Hilary Tann www.hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htm

The Music Publishers’ Association offer a leaflet on copyright for composers
wishing to explain to users the rights of use in their music, from the Music
Publishers Association Ltd, 3rd Floor, Strandgate, 18/20 York Buildings,
London WC2N 8JU. Tel: 020 7839 7779, fax: 020 7839 7776.

Black Cat Music, suppliers of general concert/performance
equipment, staging, acoustics etc. More info at www.blackcatmusic.co.uk

Arts Council of Wales

ACW’s current funding details are available from its website www.artswales.org.uk
Contact any ACW office for information.

Cardiff office: Bute Place, Cardiff CF10 5AL Tel: 0845 8734 900

Colwyn Bay office: 36 Prince’s Drive Colwyn Bay LL29 8LA Tel: 01492
533440 Fax: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Carmarthen office: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Carmarthen SA3I 1QD Tel:
01267 234248 Fax: 01267 233084

e-mail: information@artswales.org.uk

websites of interest

www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©
nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

useful addresses

Arts Council of Wales (see above)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, incorporating:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd-Music Centre Wales,
Wales Millennium Centre,
Bute Place,
Cardiff CF10 5AL
T: 029 2063 5640
F: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
(alternatively, individual officers can be contacted by
“firstname@tycerdd.org”, eg ruth@tycerdd.org. etc)

British Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web:
www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE
tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk

Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Robert Nicholls, director

WAMF
Chris Sharpe (general enquiries, applications, etc) chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (library, NYAW, brass band foyer performances) alex.james@tycerdd.info

NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood matthew.thistlewood@tycerdd.info

WMIC
Ruth Leggett (manager) ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin (research, education, WMIC library) charlotte.griffin@tycerdd.info

RECORDING STUDIO
James Clarke (recording technician) james.clarke@tycerdd.info

WORKSHOPS & PERFORMANCES
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.info

Welsh Music Information Centre, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk
tel: 01792 456666

recording companies
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001, www.redkiterecords.com

www.welshmusicfoundation.com (yn cynnwys cylchgrawn honk)
www.welshmusic.org.uk
www.crwth.org.uk
www.arts4cardiff.co.uk
www.impulse-music.co.uk
www.composers-uk.com
www.composers21.com (Living Composers Project on the Internet) database of
information on contemporary composers. E-mail Dan Albertson at dalbertson ©nupediacom
www.britishacademy.com
www.musicweb.uk.net
www.prsf.com
www.iscm.nl
www.spnm.org.uk
www.bmr.org (British Music Rights)
www.visitingarts.org.uk
www.welshmusicfoundation.com (includes honk magazine)
www.tycerdd.org
www.welshmusic.org.uk

Cyfeiriadur

gwefannau aelodau

Dafydd Bullock www.bullockmusic.info
Max Charles Davies www.maxcharlesdavies.com
Kenneth Gange www.kenneth.gangecomposersalliance.com
Paula Gardiner www.paulagardiner.co.uk
Gareth Glyn http://gglyn.tripod.com
Stephen Goss www.surrey.ac.uk/Music/Who/Goss.html and
www.cadenza-music.com
John Hardy www.johnhardymusic.net
Brian Hughes www.brianhughes.uk.com
Meuryn Hughes www.aureus.co.uk
Andrew Lewis www.AndrewLewis.org
David Lloyd-Howells www.david-lloyd-howells.org.uk
Enid Luff www. impulse-music.co.uk/primavera.htm
John Metcalf www.johnmetcalf.co.uk
Brian Noyes www.briannoyes.co.uk
Dan Phelps www.compositiontoday.com/danphelps
Leigh Phillips www.reel-music.co.uk

Lynne Plowman www.lynneplowman.co.uk
Peter Reynolds www.composer.co.uk/composers/reynolds.html
Michael Robinson www.michaelfrobinson.org.uk
Gillian Stevens www.composer.co.uk/composers/stevens.html
Hilary Tann http://hilarytann.com
Ceiri Torjussen www.ceiri.com
Jack White www.whitehillmusic.com/
Graham Williams www.musicpastandpresent.org.uk
John Williamson www.impulse-music.co.uk/williamson.htm

Cyngor Celfyddydau Cymru
Mae cynlluniau newydd CCC ar gael nawr. Ceir gwybodaeth gyffredinol ar eu gwefan. Os am ganllawiau a ffurflenni, cysylltwch ag unrhyw swyddfa (gweler isod).

Swyddfa Caerdydd: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Tel:0845 8734 900

Swyddfa Bae Colwyn: 36 Prince’s Drive Bae Colwyn LL29 8LA Tel: 01492 533440 Facs: 01492 533677 Minicom: 01492 532288

Swyddfa Caerfyrddin: 6 Gardd Llydaw Jackson Lane Caerfyrddin SA3I 1QD Tel:01267 234248 Facs: 01267 233084

e-bost: information@ccc-acw.org.uk
Gwefan: www.ccc-acw.org.uk

cyfeiriadau defnyddiol

Cyngor Celfyddydau Cymru (gweler uchod)

Ty Cerdd - Music Centre Wales, yn cynnwys:
Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru/Welsh Amateur Music Federation
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Information Centre
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru/National Youth Arts Wales

Ty Cerdd - Music Centre Wales,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd CF10 5AL
T: 029 2063 5640
Ff: 029 2063 5641
E: enquiries@tycerdd.org
Keith Griffin, cyfarwyddwr Keith.griffin@tycerdd.info

WAMF
Chris Sharpe (ymholiadau, ceisiadau, ayyb) chris.sharpe@tycerdd.info
Alexandria James (y llyfrgell, NYAW, perfformiadau cynedd y seindorf prês alex.james@tycerdd.info
NYAW (WAMF)
Matthew Thistlewood matthew.thistlewood@tycerdd.info
WMIC
Ruth Leggett(rheolwraig) ruth.leggett@tycerdd.info
Charlotte Griffin charlotte.griffin@tycerdd.info

Y STIWDIO RECORDIO
James Clarke (technegwr recordio) james.clarke@tycerdd.info

GWEITHDAI A PHERFFORMIADAU
Rhiannon McLean rhiannon.mclean@tycerdd.infoBritish Academy of Composers and Songwriters, British Music House, 26
Berners Street, London W1T 3LR tel: 020 7636 292 fax: 020 7636 2212 web: www.britishacademy.com
The Performing Right Society, 29-33 Berners Street, London SW1P 4AA
BAFTA Cymru, Chapter Arts Centre, Market Street, Canton, Cardiff CF5 1QE tel: 029 2022 3898, e-mail post@bafta-cymru.org. uk
WAMF, Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL Tel 029 2063 5640
Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru, Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL Tel 029 2063 5642
Welsh Music Guild/Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 33, Southminster Road, Penylan, Cardiff CF 029 2049 1585 e-mail: guildinfo@ntlworld.com
Incorporated Society of Musicians, 10, Stratford Place, London W1E 3YZ
Sibelius 7 Support Services (The Data Store) new number 0208 460 6537
Women in Jazz, Queen’s Buildings, Cambrian Place, Swansea SA1 1TW
enquiries@womeninjazzswansea.org.uk, www.womeninjazzswansea.org.uk tel: 01792 456666
cwmnïau recordio
Cwmni Recordio Fflach, Llys y Coed, Heol Dinbych y Pysgod, Cardigan,
Ceredigion, SA43 3AH, Tel: (01239) 614691, Fax: (01239) 614680
Cwmni Recordio Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 2YQ, Tel: (01286) 831111, gwefan: www.sain.wales.com
Red Kite Records (Martin Levan), Cwmargenau, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8AP Tel: 01550 722001 gwefan: www.redkiterecords.com

Committee

Chair: Andrew Powell, composer,
Secretary: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Treasurer: Fiona Lawson
Ian Lawson, composer,
Enid Luff, composer
Luke Starkey, composer
Guto Puw, composer
Peter Reynolds, composer

Observers:
Ruth Leggett (Manager, Welsh Music Information Centre) ruth@tycerdd.org
Keith Griffin (Manager, Ty Cerdd), keith@tycerdd.org
Gweithgor

Cadeirydd: Andrew Powell, cyfansoddwr,
Ysgrifennyddes: Audrey Morgan, audrey.morgan59@yahoo.co.uk
Trysorydd: Fiona Lawson
Golygydd y Cylchlythyr: Enid Luff, cyfansoddwr,
Ian Lawson, cyfansoddwr
Luke Starkey, cyfansoddwr
Guto Puw, cyfansoddwr
Peter Reynolds, cyfansoddwr