cyfansoddwyr cymru - composers of wales
aelodau - members
• rhestr aelodau
• list of members

• cysylltwch â ni
• contact us
ymaelodi - joining
• manteision ymaelodi
• benefits of membership

• ceisiwch am aelodaeth
• apply for membership

• cysylltwch â ni
• contact us
cylchlythyr - newsletter
• cylchlythyr
• newsletter

• cysylltwch â ni
• contact us
dolenni - links
• dolenni allanol
• external links

• cysylltwch â ni
• contact us
hysbysebion - notices
• digwyddiadur
• diary of events
• hysbysiadau
• notices
• cysylltwch â ni
• contact us
mewnol - internal
• Mewngofnodi
• Log in
Membership application
Cais am aelodaeth
Full name/Enw llawn*:
Address/Cyfeiriad*:
Postcode/Côd post*:
Tel no./Rhif ffôn:
Email/E-gyfeiriad:
Website/Gwefan:
Current professional employment (including retired if applicable):
Swydd proffesiynol bresennol(gan gynnwys ymddeoliad):
In which genres do you work?
Ym mha feysydd cerddorol y gweithiwch?
Are you a member of the PRS?/
A ydych yn aelod o’r PRS?
Yes/Ydw No/Nacydw
Please tell us about your significant commissions, performances, or collaborations in recent years/
Manylion eich comisiynau, perfformiadau, neu gyd-gynyrchiadau pwysicaf yn y blynyddoedd diwethaf
Do you wish to receive information from time to time about forthcoming events, competitions, or opportunities?
A ydych eisiau clywed gennym o dro i dro am eitemau, cystadleuthau, neu gyfleon cerddorol sy’n dod?
Yes/Ydw
I wish to join as a:/
Rydw am ymaelodi yn:
Please note that our database is data-protected: your details will not be passed on to anyone without your permission. However, if you are willing for your contact details to be passed on to bona fide professional enquirers, please indicate below:/Noder bod ein bas data wedi ei amddiffyn yn unol â'r gyfraith; ni roddir manylion amdanoch i neb heb eich caniatâd. Os ydych yn fodlon i ni roi eich cyfeiriad ayyb i’r rhai sy’n gofyn amdanynt, nodwch isod:
Your sphere of professional work?
Eich maes proffesiynol?
Yes/Ydw
Your postal address?
Eich cyfeiriad post?
Yes/Ydw
Your telephone number?
Eich rhif ffôn?
Yes/Ydw
Your e-mail address?
Eich cyfeiriad e-bost?
Yes/Ydw
Your website?
Eich gwefan?
Yes/Ydw
If you do not wish to join just yet, would you like to be kept informed of developments?
Os na fynnwch ymaelodi yn syth, a hoffech wybod am y datblygiadau?
Yes/Ydw