cyfansoddwyr cymru - composers of wales
aelodau - members
• rhestr aelodau
• list of members

• cysylltwch â ni
• contact us
ymaelodi - joining
• manteision ymaelodi
• benefits of membership

• ceisiwch am aelodaeth
• apply for membership

• cysylltwch â ni
• contact us
cylchlythyr - newsletter
• cylchlythyr
• newsletter

• cysylltwch â ni
• contact us
dolenni - links
• dolenni allanol
• external links

• cysylltwch â ni
• contact us
hysbysebion - notices
• digwyddiadur
• diary of events
• hysbysiadau
• notices
• cysylltwch â ni
• contact us
mewnol - internal
• Mewngofnodi
• Log in
Benefits of membership

  • We offer our members support and professional services such as information and advice on commissioning, professional opportunities, and we make it our business to let the music world know who offers what in Wales. A bilingual booklet of advice for first-time commissioners, 'So you want to commission a composer?', is available free to all enquirers. We press for programming of members' work.

  • Our quarterly newsletter publishes listings as well as information on opportunities for composers, including details of interested performers, and of course news of our activities.

  • We have links with festivals, in particular the Bangor New Music Festival and the Vale of Glamorgan Festival, and we keep in touch with the National Assembly Government, the Arts Council of Wales, and also with the WJEC on the place of Welsh music in the school curriculum in Wales.

  • We welcome all enquiries connected with our members' work and our links with the current music scene.
  • Manteision ymaelodi

  • Rydym yn cynnig i'n haelodau gofal a chymorth, megis er enghraifft gwybodaeth o bob math, cyngor ynglyn a chomisiynu, cyfleusterau gwaith, ac yn y blaen. Rydym yn cynnig i fyd cerdd Cymru gwybodaeth am bopeth sydd ar gael gan ein cyfansoddwyr cyfoes, ac ymhle i'w archebu. Rydym wedi cyhoeddi hefyd, dan nawdd Ty Cerdd, llyfryn o gyngor i rai sydd am gomisiynu cerddoriaeth am i tro cyntaf, 'Rydych am gomisiynu darn o gerddoriaeth?'. Mae hwn ar gael yn rhad ac am ddim.

  • Fe geisiwn bob amser gael cynnwys darnau ein haelodau mewn rhaglenni.

  • Mae ein cylchlythyr chwarterol yn cynnwys gwybodaeth am berfformiadau ac yn y blaen, yn ogystal ac enwau perfformwyr sydd â diddordeb mewn cerdd newydd, a hanes ein gweithgareddau.

  • Byddwn mewn cysylltiad cyson â gwyliau cerdd, yn enwedig Gwyl Gerdd Bro Morgannwg a Gwyl Gerdd Newydd Bangor. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, ac yn cysylltu â Bwrdd Addysg Cymru ynglyn â lle priodol cerddoriaeth Cymru ym maes llafur yr ysgolion.

  • Mae croeso i chwi gysylltu â ni ag unrhyw ymholiadau ynglyn â gwaith ein haelodau, a'n cysylltiadau â byd cerdd heddiw.